Útépítés, aszfaltozás, térkövezés

Minőség megfizethető áron!

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: Fecsku Gergely (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 3374 Dormánd, Dózsa Gy út 128.
Az adatkezelő e-mail címe: ukcsef@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 362 1341
Honlap: https://fecskuaszfalt.com/

A honlapon végzett adatkezelések jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).
Személyes adatot kezelni a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvei alapján csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet olyan személyes adat vonatkozásában, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen
és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Szerződéses kötelesség

Az adatfeldolgozásnak szükségesnek kell lennie az adott Szolgáltatáshoz, és rögzítve kell lennie az egyénnel kötött szerződésben.

Hozzájárulás

Ön a honlapon történő regisztrációval, a honlapon keresztül történő email küldésével,
illetve a hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja az alábbi feltételeket.

Önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműen kinyilvánított hozzájárulás szükséges, félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján kifejezve.
Önnek joga van visszavonni a hozzájárulást. A hozzájárulásnak az adott Tagállamban érvényes beleegyezési korhatár feletti személytől,
illetve ellenkező esetben a szülőtől/gondviselőtől kell származnia, vagy a szülő/gondviselő engedélyével kell történnie.
Bizonyos típusú feldolgozáshoz kifejezett hozzájárulás szükséges
(pl. speciális kategóriákba sorolható személyes adatok feldolgozásához).

A honlapon végzett adatkezelések célja
Az adatkezelés céljáról az adatkezelő egyértelmű tájékoztatást ad. Az adatkezelés célja lehet a kínált szolgáltatáshoz kötődő,
marketing, ügyfélszolgálati, vagy a pénzügy- és számviteli törvények alapján rögzített.

A kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok egy részét a felhasználó adja meg a fenti jogalapoknak megfelelő módon,
másrészt az adatfeldolgozók a cookie-k használatával kapcsolatban szerzett adatokat továbbítják az adatkezelő számára.
A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogokat biztosítjuk.

Cég adatok

Tulajdonos: Fecsku Gergely
Székhely: 3374, Dormánd, Dózsa György út 128.

Elérhetőségek

Telefon: +36703621341
E-mail: ukcsef@gmail.com

Tárhelyszolgáltató: TeraHost Kft.|2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.|+36 30 690 9394|info@teratarhely.hu|teratarhely.hu
Weboldal készítés: weboldalkeszito.com